Gaitada Gizli Kan Testi

Gaitada Gizli Kan Testi Nedir?

Gaitada gizli kan testi, gaita üzerinde belirgin olmayan, gözle görülmeyen, gastrointestinal sistemi içerisinde normal olmayan kanamaları tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. İnsan dışkısı yani gaita analizi vücudun sağlık durumu hakkında doğru ve kesin bilgi edinme açısından önemlidir.

Hastalıkların altta yatan denenlerini bulmak, sindirim ve boşaltım sisteminde parazit, mantar, virüs, enfeksiyon varlıklarını tespiti gibi çok sayıda veri gaita testi ile edilebilir. Gaita gizli kan testi ise kolon kanseri ile ilişkilendirilen belirtileri desteklemek ya da egale etmek amacı ile yapılır.

Gaita üzerinde kan bulunması, gastrointestinal sistem boyunca gelişen ve normal olmayan kanama bulgusu kolon (bağırsak) kanseri ile ilişkilendirilir. Testin negatif sonucu sorun teşkil etmezken, pozitif sonucu devamında farklı tetkiklerin yapılmasını gerektirir.

Gaitada Gizli Kan Testi Nasıl Yapılır?

Gaitada kan olup olmadığı bulgusuna ulaşmak için gaitada gizli kan testi numunesi toplama işlemi standart gaita testiden farklıdır. Hekim, hastadan içine su ve idrar karışmamış gaita örneklerini üç gün boyunca almasını ister.

Alınacak örneklerin her gün farklı saatlerde alınması gerekir ve her bir örnek ayrı kaplarda toplanır. Bu şekilde toplanan numune laboratuvarda inceleme altına alınır. Gaita gizli kan testi analiz edilmesine ilişkin farklı çalışma şekilleri bulunur.

Gaita örneğinin mikroskop camı üzerinde yapılacak incelemesi için kullanılacak analiz şekli, işlemi yapacak labaratuvar tarafından belirlenir. Bazı durumlarda örnek alımından önce aspirin başta olmak üzere ilaç kullanılmaması, diş ile ilgili müdahale yapılmaması ya da beslenme ilgili kısıtlamalar getirilebilir.

Guaiac yayma metodu kullanılarak yapılacak analizde doktor tarafından hastaya dikkat etmeleri durumlar için bilgi verilir. Gaita incelemesi immüno kimyasal çalışması ile yapılacaksa herhangi bir kısıtlama söz konusu olmaz çünkü bu yöntem sadece kalın bağırsak üzerinde kan olup olmadığı ile ilişkili veri sunar.

Gaitada Gizli Kan Testi Kaç Günde Çıkar?

Gaita testleri genel olarak 3-4 gün içinde çıkar. Patojen bakteri araştırılması yapılan testlerin süresi, gaitada gizli kan test ile farklılık gösterir. Bunun nedeni alınacak gaita numunesi zamanı ile ilişkilidir.

Gaitada gizli kan test yapabilmek için üç farklı gün ve saatte alınacak örneğe ihtiyaç vardır. Bu örnek toplama işlemi kan testi sonucu ile ilgili farklı zaman aralığı oluşturur. Genel olarak en fazla bir hafta içerisinde test sonucu hekim tarafından değerlendirilir.

Bu süre laboratuvar testi için geçerlidir. Gaitada gizli kan test yapılması için ev kitleri de bulunmaktadır. Farklı firmalar tarafından üretilen ve piyasa satışı bulunan bu kitler, kişisel değerlendirme yapmaya olanak verir.

Gaitada kan olup olmadığı hakkında veri kit kullanımı sonrası yaklaşık 10-15 dakika içerisinde belirlenebilir. Evde yapılan gaitada gizli kan test sonucunun geçerliliği hakkında doğru bilgiye, uygulama sonrası hekime başvurarak ulaşılabilir.

Gaitada Gizli Kan Test Yorumu Nedir?

Kalın bağırsak yani kolon kanseri, kanser türleri arasında en yaygın rastlanılan ve giderek artan oranda ölümlere neden olan bir hastalıktır. Aile kanser öyküsünün olup olmaması, risk grupları, ileri yaş riskleri gibi kriterlerin ve kanser varlığına ilişkin şikâyetlerin olup olmamasında bağımsız ilerleyebilir.

Vücutta oluşumu ve yayılımı gizli olabilen kolan kanseri tanısı için gaitada gizli kan test yapmak ilk aşamadır. Test için numune alımı kolaydır ve laboratuvar analizi ya da ev kiti ile için benzer örnekler kullanılır.

Gaita üzerinde polip varlığına ilişkin kolonoskopi gibi daha ileri tetkikler öncesinde yapılacak işlem gizli kan testidir. Testin yapılma zamanı, hastanın özel durumu ile bağlantılıdır. 50 yaş sonrası her birey gizli kan testini yaptırmalıdır.

Karın ağrısı, dışkılama bozukluğu, makattan kan gelmesi durumlarında hekime başvurulması sonucu gaitada gizli kan test istenir. Ayrıca birinci derece akrabalarda görülen kolon kanseri kişinin risk grubuna girmesi dolayısı ile herhangi bir şikayeti olmaksızın erken yaşlarda test yaptırılması gerekir.

Gaitada Gizli Kan Test Güvenilir mi?

Gaita testinin laboratuvarda profesyonel laborantlar tarafından yapılması gerekir.  Bunun yanında evde genel sağlık durumunu, gebelik, kan tahlili verileri elde edilebilecek kitler bulunmakta.

Gaitada gizli kan test kiti, piyasa da bulunan test kitleri arasında olup kişilerin kendi kendilerine uygulayabilecekleri şekilde geliştirilmiştir.

Laboratuvar sonuçları pozitif ve negatif değerlendirme ile sonuçlanırken, testler çizgisel olarak veri sunar. Test kitlerinin güvenilir olup olmadığına ilişkin bilgi görecelidir.

Herhangi olumsuz bir etkisinin olmamasının kişinin evde şüphelerini gidermek ya da daha hızlı sonuç almak, risk takibini yapmak açısından kullanılabilir. Farklı firmaların ürettiği yerli ya da yabancı kökenli kitler bulunur.

Bu kitlerin performans kalitesi birbirinden farklılık gösterebildiği gibi, numunenin alınması ile ilgili değişkenlikler sonuçların yanıltıcı olmasına neden olabilir.

Kitlerin bakanlık onaylı ve sertifikalı olup olmadığı da önemlidir. Evde yapılan test uygulamalarının sonrasında mutlaka hekim görüşü alınmalı ve test labaratuvar ortamında yinelenmelidir.

Gaitada Gizli Kan Test Değerleri

Gaita testlerinde aranılan anormal kan bulgusuna ilişkin değer, negatif ya da pozitif olarak test sonucuna yansır. Gaita testinin birimsel değerleri, kişinin yaşı, cinsiyeti, kronik hastalık verileri, ilaç kullanımı, risk grubunda olup olmadığı yönünde değişkenlik göstereceğinden standart bir birim veri paylaşımı uygun değildir.

Bununla birlikte gaitada kan varlığı normal kabul edilebilirken bunun normalin üzerinde olması laboratuvar tetkiki bilimsel metotları ile uygun değerlerde incelenebilir.

Gaitada Gizli Kan Testi Kiti Fiyatları 2024

Gaita test kitleri eczane ve internet satışı bulunan kitler arasında olup genel olarak 70 TL ile 100 TL arasında değişkenlik gösterir.

Kolon kanseri şüphesinin ilk tetkiki olan gaitada gizli kan test kiti piyasa fiyatları değişkenlik göstereceğinden doğru ve güncel fiyat bilgisi ürün alımı sırasında ilgili merkezden öğrenmek uygun olacaktır. Gaitada gizli kan testi kiti fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşın.