Androloji

Sperm Analiz Testleri

Spermiogram
(Görsel stimülasyon ile)
Split spermiogram
(Makler kamerası ile sperm sayımı)
(Lökositler ayırıcı tanısında leucoscreen boyama
Retrograd ejekulat alınması

Fonksiyonel Testler

Akozin aktivitesi
Akridin oranj (Fertil sperm oranı)
HOS testi
(Sperm membran bütünlüğü testi)
Servikal mukus penetrasyon testi

Yıkama Tetkikleri

Sperm Washing
Swim up
Swim down
Percoll 2 katlı diskontinü
Glasswool filtrasyon

Sperm Obstrüksiyonu İçin

Glukozidase
L-Karnitin
Morfolojide Özel Boyamalar
a) WHO’ya göre
b) Kruger (Diff Quick)
c) Kruger (Sperm-mac stain)
Nekrospermi için eosin ile vitalite testi

Erkekte İmmunolojik Testler

MAR testi
İmmunobead testi
ASA (Sperm antikor)

Sperm Hareketini Araştırıcı Özel Ajanlar

Kalsiyum iyorofor
Pentoksifilin
Kafein
Sperm dondurma
(İnseminasyon ve kanser tedavisi amaçlı)
(Kryoprezervasyon)

İlginizi Çekebilir  CMV İGM Testi