Üriner Ultrason

Üriner Ultrason Nedir?

Üriner ultrason; üriner sistem hastalıkları günümüzde hem çocuklar hem de yetişkinlerde sıklıkla rastlanan durumlardan biridir. Üriner ultrason yönteminde sistemde meydana gelen hastalıkların teşhis edilmesi işlemi sağlanır.

İdrar yolları, böbrekler, idrar kesesi, üretra gibi üriner sistem organlarının görüntülenmesi ve incelenmesi yapılıyor. Oldukça kolay olarak uygulanan ve işlem esnasında hastanın herhangi bir acı çekmesine neden olmayan ultrason yöntemi pek çok avantaj sağlıyor.

Üriner ultrason sayesinde idrar yollarında taş olup olmadığı, idrar kesesinin durumu ve pek çok konu değerlendirilebiliyor. Diğer radyolojik görüntüleme yöntemlerine göre daha avantajlıdır. İçeriğinde x ışınları ve radyasyon içermediğinden dolayı gönül rahatlığı ile tercih edilebiliyor.

Üriner sistem üzerinde çekilen ultrason görüntüleme yöntemi hastalıkların erken tanı ve tedavisinin yapılmasını sağlıyor. Çocuklarda da güvenle yapılabilen ultrason görüntüleme yöntemi günümüzde hemen hemen her sağlık kuruluşunda yapılan bir işlemdir.

Üriner Ultrason Nasıl Çekilir?

Ultrason görüntüleme yöntemi radyolojik görüntüleme yöntemleri arasında en güvenilir ve kolay olarak yapılan bir işlemdir. Üriner ultrason işlemi de standart ultrason cihazı ile yapılan bir işlemdir.

İşlem öncesinde ciddi bir hazırlık aşaması yoktur. Yalnızca üriner sistem organlarının daha net görüntülenmesi ve doğru tanının yapılabilmesi için hastanın işlem esnasında idrara sıkışık olması gerekir. Hasta sırt üstü yatırılarak karın bölgesi açılır.

Karnın alt kısmından çekilen ultrason yönteminde idrar yolları, idrar kesesi, böbrekler görüntülenir. Ultrason probundan net görüntüler elde edilebilmesi için uygulanacak olan bölgeye ultrason jeli sürülür. Prob bölge üzerinde hareket ettirilir ve görüntüler bilgisayar ekranından çekilir.

Elde edilen görüntüler kaydedilir ve uzman doktor tarafından detaylı olarak incelenir. Üriner ultrason sayesinde kanallarda herhangi bir taş, kitle ya da kist olup olmadığı değerlendirilir. Değerlendirmenin ardından hastaya en uygun tedavi yöntemi belirlenir.

İlginizi Çekebilir  Hepatobilier Ultrason

Üriner Sistem Ultrason Neden Yapılır?

Üriner sistem hastalıkları, günümüzde sıklıkla karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor. Üriner ultrason bu hastalıkların detaylı olarak incelenmesi ve nedenin belirlenmesi için yapılan bir görüntüleme yöntemidir.

Hastanın idrar tahlili sonucunda kan görüldüğü durumlarda, karın ve kasık ağrısı yaşayanlarda, diyabet hastalarında, karın yan boşluğunda ağrı hissi yaşayan bireylerde, kronik böbrek hastalığı olanlarda, yüksek tansiyon hastalarında boşaltım sistemi organlarının incelenmesi için yapılır.

Oldukça kolay ve kısa süren ultrason işlemi vücuda herhangi bir zarar vermez. Diğer görüntüleme yöntemlerine oranla oldukça avantajlı ve güvenlidir.

X ışınları ve radyasyon içermediğinden dolayı çocuklarda da uygulanabilir. Üriner sistemin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan durumlara göre hastaya en uygun tedavi yöntemi belirlenir.

Üriner ultrason erken tanı koyma için en önemli yollardan biridir. Kullanım alanı oldukça geniş olan ultrason görüntüleme yönteminin en sık kullanıldığı kısım üriner sistemdir.

Üriner Sistem Ultrason Nelere Bakılır?

Boşaltım sistemi organları vücutta en büyük görevi üstelenen organlardandır. Herhangi bir hasar ya da enfeksiyon almaları durumunda pek çok hastalığa yol açabilir. Üriner ultrason görüntüleme yöntemi sayesinde boşaltım sistemi organları en net şekilde incelenir.

Ultrason ile idrar kanallarında taş, kitle ya da kist olup olmadığına bakılır. Böbreklerin konumuna, şekline ve büyüklerine bakılarak değerlendirmeler yapılır. İdrar kesesinin değerlendirilmesi yapılarak herhangi bir genişleme olup olmadığına bakılır.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrek yapısının ve hastalığın derecesinin incelenmesi için yapılır. Diyabet hastalarında da böbreğin yapısının değerlendirilmesi yapılır.

Bununla birlikte böbreklerde taş, kitle ya da kist olup olmadığı değerlendirilmesi de yapılır. Tüm üriner sistem organlarının detaylı olarak incelenmesi ve herhangi bir hastalık görülmesi durumunda tanı koyabilmek için yapılan en güvenli yöntemlerdendir.

İlginizi Çekebilir  Pelvik Ultrason

Üriner Sistem Ultrason Nasıl Yapılır?

Üriner sistem ultrasonu standart ultrason cihazı ile yapılan bir işlemdir. Oldukça kolay ve hızlı olarak yapılan ultrason işleminde hasta herhangi bir acı ya da ağrı hissetmez.

Bu nedenle işlem öncesinde hastaya anestezik bir madde uygulanmasına gerek yoktur. Üriner ultrason esnasında hastanın idrar sıkışık olması gereklidir. En net görüntülerin çekilebilmesi ve doğru teşhis konulabilmesi açısından önem taşıyan bir durumdur.

İşlem esnasında hasta sırt üstü yatar pozisyonda olmalı ve hareket etmemelidir. Hareket etmesi durumunda görüntüler net alınmaz. Ultrason jeli sürülen karın alt bölgesinde ultrason probu hareket ettirilerek görüntülerin elde edilmesi sağlanır.

Elde edilen görüntüler bilgisayar ekranından takip edilerek kaydedilir. İşlem bittikten sonra hastaya sürülen jel temizlenir ve ayağa kalkabilir. Görüntüler en net şekilde değerlendirilir ve hastalık varsa tedavi yöntemi belirlenir.

Üriner Sistem Ultrasonu Fiyatları 2024

Günümüzde kullanım alanı oldukça geniş olan ultrason görüntüleme yöntemi üriner sistem görüntülenmesi için de sıklıkla kullanılıyor. Üriner ultrason sayesinde tüm boşaltım organları en net şekilde görüntülenerek değerlendirilebiliyor.

Hemen hemen her sağlık kuruluşunda hizmete sunulan ultrason yönteminde fiyatlar her hastaya hitap edecek şekilde oluyor. İncelenecek olan üriner sistem organının ve kapsamına göre fiyatlarda değişikliler meydana gelebilir.

Görüntü alınacak olan kapsam arttıkça fiyatlarda da artış meydana gelecektir. Görüntü alacak olan uzman hekim ve seçilen sağlık kuruluşuna göre fiyatlar değişir.

Özel sağlık kuruluşları ve görüntüleme merkezlerinde fiyatlar daha maliyetli olacaktır. Hastaya özel uygulanan indirimler sayesinde daha uygun fiyata hizmet alınabilir. Sigorta anlaşması olan hastanelerde en uygun fiyatlarda hizmet almak mümkündür.

Üriner ultrason fiyatları sayesinde her hasta rahatlıkla yararlanabilir. Üriner sistem ultrasonu fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir  Tüm Batın USG