Fetal DNA Testi

Fetal DNA Testi Nedir?

Fetal Dna testi, gebelikte yapılan tarama testlerinden olan ve gebeliğin 10. Haftası sonrası yapılması önerilen ve bebekte ki gen yapısı tahlil edilerek olası genetik hastalıkların ve down sendromunun oluşumu hakkında bilgi verir.

Gebelik sürecince tanı ve tarama testleri olarak ayrışan gruplarda testler yapılarak gebe ve fetüs gelişimi takibi yapılır. Fetal DNA testi maliyet açısından standart testlerden farklılık gösterir.

Fetal DNA Testi Nasıl Yapılır?

Tarama testi plasenta içerinde bulunan bebeğin DNA yapısını incelemek üzere anneden alınacak kan örneği ile yapılır. Fetal DNA test, trizomi 21-18-13 ve olasılığı düşük genetik hastalıklara yönelik tarama verisi elde edilmesine olanak verir. Serbest fetal DNA’sında kromozom ölçümü kan testi ile yapıldığından bebek için risk teşkil etmez.

Fetal DNA Testi Kimlere Önerilir?

Tarama testlerini her gebelik için yapılması zorunlu olan, isteğe bağlı olan ve hekim gerekli görürse yaptırılması gerekenler olarak kategorize edilir. Fetal DNA test isteğe bağlı olarak, gebeliğin 10. Haftası itibari ile istenildiği zaman yapılabilir.

Plasenta içinde tek ya da çoklu fetal varlığı için fetal DNA test yapılabilir. Riskli gebelikler, 35 yaş altı gebelikler ve ailede down sendromu ya da genetik hastalık görülen gebelerde yapılması gereken bu durumlar haricinde isteğe bağlı yapılabilecek tarama testleri arasında fetal DNA test de bulunur.

Fetal DNA Testi Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Fetal DNA testi sonucu anne karnında bulunan fetal serbest DNA sının yüzdelik oranına bakılarak yorumlanır. Patolojik bulgu ve genetik hastalık oranını değerlendirmek için %4 ün üzerinde veri elde edilmiş olmalıdır.

Kromozomlarda normal olmayan bir durum olup olmadığına bu yüzdelik oran ölçüsünde bakılır. Tarama testleri tanı koymada tek başlarına yeterli olmamakla beraber fetal DNA test kromozomlar ve genetik hastalıklar konusunda ortalama %95 oranında bilgi edinimi sağlar.

Erken Doğum Riski Taraması

Gebeliğin 24. Ve 34. Haftalar arasında olan üçüncü trimestr dönemde erken doğum riskini belirlemek üzere yapılan ve yeni bir test olan fFN tarama testi, serviko-vajinal salgı üzerinden yapılır. Sonuçlar negatif ya da pozitif olarak değerlendirilir ve risk verisi sonucu iki haftalık bir süre için geçerlilik gösterir.

Erken Doğum Riskleri

Dünya ölçeğinde gebeliklerin %15 e yakın kısmı erken doğum ve yeni doğan ölümleri ile sonuçlanmaktadır. Erken doğum riskinin bu ciddi sonucunun dışında gelişimi tam tamamlayamamış fetüsün bakımı, ileride gelişecebilecek hastalıkları gibi zorlu durumlarla karşılaşılabilir.

Erken doğum riski önlenebilir ve takip altına alınabilir bir durumdur. Doktorun, rahim ağzı yapısal özellikleri ve vajinal enfeksiyon durumu risk değerlendirilmeleri yapılarak risk verileri oluşturulur.  Gebenin takibinin daha kısa aralıklarla yapılması ve tedavi uygulamaları ile erken doğum riskleri kontrol altına alınabilir.

Gelişme Geriliği Riski Taraması

Bebeklerde görülen gelişme geriliği hamilelik döneminde anneye, bebeğe ve bebeğin eşine ait olan nedenler, doğum sırasında gelişen beklenmedik durumlar ya da doğum sonrasında gelişebilir.

Gelişim geriliğine ait verilerin bir kısmı gebelik döneminde tarama testleri ile gözlenebilmekte ancak tamamı bilinememektedir. Riskli durumlarda gebeliğin takibinin sıklaştırılması ve geriliğe yol açan nedenlerin bulunarak giderilmesi yönünde çalışma yapılabilmektedir.

Tarama testleri anne karnındaki risk durumunu belirlemede yardımcı olurlar. Erken doğum, doğum sırasında oksijensiz kalan ya da beyin kanaması bebeklerde oluşabilecek gelişim geriliği erken teşhisi 0-3 yaş aralığında yapılacak testler ile belirlenebilir. Gelişim geriliği testi sonucuna göre uygun müdahale ve tedavi planlaması hekim tarafından yapılır.

Grup B Streptokok Tarama Testi Nedir? Ne Zaman Yapılır?

B grubu streptokok bir bakteri türüdür. İnsanlarda tüm yaş gruplarında hastalık gelişimine neden olan bu bakteri, yeni doğan grubunda akciğer ve kan enfeksiyonuna yol açar. Gebeliğin 35 ile 37. Hafta aralığında GBS taraması yapılabilir.

Vajen ve rektumdan alınan örnek ile yapılan testin sonucu 2-3 gün içerisinde belli olur ve sonuç pozitif ya da negatif olarak değerlendirilir. Pozitif sonuç gebenin taşıyıcı olduğunu gösterir.

Anne karnında risk altında olmayan bebeğin doğumunda vajinal geçişi sırasında bakteri bulaşma riski vardır. Bulaşın risk teşkil etmemesi için doğum sırasında antibiyotik kullanımı hekim tarafından uygulanabilir.

Gebelikte Şeker Tarama Testi Nedir?

Oral glukoz tolerans testi, gebelik döneminde vücudun şekere yönelik tepkisini ölçen tarama testidir. Gestasyonel diyabet olup olmadığı bu test ile öğrenilir. Anne adayında mevcut diyabetin gebelik hormonu etkisi ile geliştireceği risk faktörü ya da gebelik sırasında oluşabilecek diyabet durumunun belirlenmesi için yapılır.

Gebelikte Şekere Ne Zaman Bakılır?

Gebelikte şeker testinin yapılma zamanı 24. Ve 28. hafta aralığıdır. Normal gebelikler için için geçerli olan bu süre riskli gebelikler ve anne adayının kişisel verileri ile farklı zamanlarda yapılabilir. Her anne adayı için testin yapılacağı zaman taşıdığı risk oranında belirlenir.

Ailesinde ya da kendisinde obezite sorunu olan, 35 yaşından büyük, polikistik over sendromu ya da diyabet öyküsü varsa ve önce ki doğumlarda bebeğin doğum haftası dışında gelişim göstermiş olması gibi kıstaslar var ise gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde hatta doktorun yönlendirmesi ile ilk kontrolde bile şeker testi yapılabilir.

Gebelikte Şekere Nasıl Bakılır?

Şeker taraması için standart olarak 50 gr şeker içeren sıvı ya da alternatif olarak 75 gr şeker içeren sıvı alımından bir saat sonra kanda ki şeker değerlendirilmesi yapılır.

Aç ya da tok olma durumundan bağımsız olarak yapılan şeker yüklemesinin sonucunda 140 üzeri risk teşkil eder ve akabinde farklı test ve tedaviye ihtiyaç duyulur.

Fetal DNA Testi Yaptıranlar

Gebelikte kromozom anomalilerini belirlemek için yapılan ikili ve üçlü testlerin haricinde yapılabilen fetal DNA test riskli bir durum olmadıkça doktor tarafından yapılması zorunlu tutulmaz.

Kişilerin kendi tercihlerine bırakılır. Gen tarama testi de denen fetal DNA testi bir çeşit kan testi olması sebebi ile anne ya da bebek üzerinde olumsuz bir durum ve risk oluşturmaz.

Fetal DNA Testi Fiyatları 2024

Genetik tarama testi son on yılda yapılmaya başlanan bir test olup maliyeti yüksektir. 2024 yılı için fetal DNA testi  güncel fiyat bilgisi başvurulan sağlık kuruluşundan edinilebilir. Fetal dna testi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak çiin bizlere hemen ulaşabilirsiniz.