Growth Hormon Testi

Growth Hormon Testi Nedir?

Growth hormon testi, hipofiz bezinde ki hücrelerinde üretilen ve kemik, kas ve organların gelişimini sağlayan büyüme hormonu seviyesini tespit etmek için yapılmaktadır. Doğuştan gelen ya da çocukluk döneminde hatta yetişkin çağda gelişim gösteren hormon yetersizliği, büyüme geriliğine yol açabilir.

Büyüme hormonunun az ya da fazla olması tedavi edilmesi gereken bir durumdur ve hormonun düzeyini growth hormon testi ile teşhis edilmektedir. 

Growth Hormon Testi Nasıl Yapılır?

Büyüme hormonun hipofiz tarafından yeterli düzeyde üretilip üretilmediğini öğrenmen için growth hormon testi, büyüme hormonu uyarıcısı verilmek suretiyle kan numunesi üzerinden yapılır. Büyüme hormonu testleri her bir büyüme hormonu için farklı ölçüm gerektirir.

Ancak genel olarak growth hormon test, sabah aç karnına alınacak kan örneği sonrasında hormon uyarıcı ilaç kullanımı sağlanarak 30 dakikalık aralarla tekrarlanan kan örneği toplamaya devam edilir. Toplamda 4-5 kez ilaçsız ve ilaçlı alınan kan numunesi üzerinde hormon değerlendirilmeleri yapılır.

Growth Hormon Testi Düşüklüğü

Büyüme hormonu; kemik, kas ve organların büyümesi, hücrelerde sentezlenen protein hızını, serbest yağ asitlerinin sağlıklı kullanımını, insülin direncini ve kana geçen yağ asitlerinin kontrolü işlemlerini sağlar.

Growth hormon testi sonucunun düşük çıkması büyüme hormonun görevlerini yeteri kadar yerine getirememesi anlamına gelir. Kas ve kemik gelişiminde gerileme, büyüme hızında yavaşlama gelişir.

Her bir hormonun referans değeri farklıdır. Büyüme hormonu için referans değeri 0-20 olarak belirlenmiş olup laboratuvar değerlendirmesi verileri teknik olarak oldukça kapsamlıdır.

Growth Hormon Testi Normal Değerleri

Hücre üretimi, yenilenmesi ve gelişimi için önemli olan büyüme hormonu çok sayıda amino grup asit tarafından oluşturulan polipeptit zincir tarafından üretilir. Yetişkinlerde 5 ng/ml seviyesinin referans değeridir.

Bebek ve çocuklarda büyüme hormonu değerlendirilmesinde growth hormon test, uyarı testi ve IGF-1 testi, kemik gelişim testleri, tiroid fonksiyon değerlendirilmeleri gibi çok sayıda değerlendirme bir arada yaşa ve cinsiyete göre yapılır.

Growth Hormon Test Sonuçları

Growth hormon test sonuçlarında karşılaşılan artış; akromegali, laron cüceliği, tümörler, malnutrisyon, böbrek yetmezliği, kontrolsüz diyabet, anoreksia nervoza gibi hastalıkların varlığı ya da başlangıcı olarak yorumlanabilir.

Test sonucunun düşük çıkması ise pitüiter cücelik, hipopitüitarizm, adrenokortikal hiperfonksiyon belirtisi sayılabilir. Test sonuçları değerlendirilmesi için tam kan tahlili ve diğer hormonların değerleri başta olmak üzere aile geçmişi, kişinin hastalık ile ilintili klinik verileri gibi unsurlarda değerlendirilir.

Growth Hormon Test Etkileri Nelerdir?

Büyüme hormonu enjeksiyonu yan etkileri genellikle kısa sürede geçen ve ciddi olmayan yan etkilerdir. Baş ağrısı, kas ağrıları, enjeksiyon bölgesinde şişlik, uyuşukluk gibi yan etkiler gözlenebilir.

Growth hormon test etkileri ise var olan ya da yatkınlık bulunan bazı hastalıkların tetiklenmesi şeklinde olabilir. Eklem ağrıları, tansiyon yükselmesi, diyabet gelişi, kalp damar hastalıkları ve organ büyümesi durumlarında artış gözlemlenebilir.

Büyüme Hormonu Eksikliği Nedir?

Genetik olarak gelişebilen, doğum ya da sonrasında ki travma, enfeksiyon hastalıkları varlığı, radyoterapi alımı ve beyin tümörleri gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilecek büyüme hormonu eksikliği sonucunda kas, kemik ve organların belirgin şekilde olması gerekenden küçük kaldığı gözlenir.

Büyüme hormonu eksikliği özellikle kemik gelişiminde gerilik ve hastanın yaşıtlarından daha küçük kalması durumudur.

Büyüme Hormonu Eksikliği Nedenleri

Büyüme geriliği yaşanmasının birçok nedeni olabilir. Doğumdan itibaren çocukluk ve ergenlik döneminde gelişebileceği gibi yetişkin dönemde de büyüme hormonu eksikliği görülebilir.

Her hasta özelinde altta yatan farklılık gösterebileceği gibi çoğu durumda bu durumun kesin nedenine ulaşılamayabilir. Ancak genel olarak hipofiz bezi bozuklukları, genetik etmenler, doğum travmaları, bağışıklık sisteminde yaşanan sorunlar, kafa travmaları, tümör oluşumu büyüme hormonu eksikliğine yol açan nedenler arasındadır.

Büyüme Hormonu Eksikliği Belirtileri

Büyüme hormonu eksikliğine ilişkin belirtiler çocuk ve yetişkin grupta farklılık gösterir. Çocuklarda yaşıtlarından geride seyreden gelişim, dişlerin geç çıkması, el ve ayakların küçük olması, sesin ince çıkması, gelişmemiş kas yapısı, boy kısalığı ve diğer hormonlarda da gelişen bozukluklar belirtiler arasındadır.

Yetişkinlerde ise; kolesterol yüksekliği, vücut kitle indeksinin azlığı, düşük kan şekeri, yüksek kilo, depresyon varlığı belirtileri büyüme hormonu ile ilişkilendirilen belirtiler arasındadır.

Büyüme Hormonu Eksikliği Teşhisi

Büyüme geriliği teşhisi koyabilmek için birçok farklı testin sonucunun birlikte değerlendirilmesi doğru teşhis için önemlidir.

Uyarı testi (growth hormon test) ve IGF-1 testi, tam kan tahlili, tiroid testi, diğer hormonların değerlendirilmesi, kemik yaşı grafisi ve tanı sonrasında görüntülemek tetkikleri ile desteklenmesi aşamaları ile büyüme geriliği teşhisi konulabilir.

Büyüme Hormonu Eksikliği Tedavisi

Büyüme hormonu eksikliğinin tedavisi, enjeksiyon kullanımı ile düzenli olarak vücuda sentetik büyüme hormonu verme şeklinde yapılır. Yaş, kilo ve kişisel özelliklere bağlı değişen doz ayarlamaları doktor tarafından yapılır ve günlük olarak hormon alımı yapılmalıdır.

Düzenli ve uzun süreli bu tedavi sürecinde doktor takibi önemli olup ergenlik döneminde devam edilmesi ya da hormon takviyesi gerekliliğine ilişkin karar vermek için testler yinelenebilir. Akromegali, cücelik ve devlik growth hormon test sonrasında tanılanarak tedavi edilebilen gelişim bozuklukları hastalıklarıdır.

Growth Hormon Test Yaptıranlar

Ailesinde büyüme geriliği görülen kişiler, doğumla beraber gelişen travmalar, çocukluk ve yetişkin çağda büyüme hormonunu baskılayıcı etki gösteren hastalık, ameliyat gibi durumlar ile çevresel faktörlerin etkisi ile olması gereken büyümenin altında seyreden gelişim özellikleri neticesinde growth hormon test yaptırılabilir.

Hormon testinin tek başına yapılması yeterli olmayacağından ilave test ve izlemler hekim tarafından istenebilir.

Growth Hormon Testi Fiyatları 2022

Growth hormon testi fiyatları 2022 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.