Gaita Testi

Gaita Testi Nedir?

Gaita testi, bağırsak florası üzerinde gelişen bakteri kaynaklı oluşan enfeksiyon durumunun değerlendirilmesi için yapılan testlerdir. Gaita mikroskopisi ile gaita örneği üzerinde çalışma yapılır.

Hastanın kanlı dışkı çıkarması, gaita kaçırma, ishal ya da kabızlık ile gelişen ateş gibi bulguları neticesinde gaita testi istenebilir. Gaitanın dokusu, kokusu, rengi, kıvamı, safra içeriği, mikroorganizma varlığı gibi analizler gaita mikroskopisi ile yapılır.

Laboratuvar testleri arasında gaita testi, doğruluk ve güvenilirlik açısından yüksek veri sağlar. Sindirim sistemi hastalıkları, ishal, kabızlık, dışkı kaçırma nedenlerinin yani sıra kolon kanseri, bağırsak iltihaplanmaları gibi durumlar hakkında kesin veriler elde edilebilir. Genel vücut sağlığı sağlıklı bir boşaltım sistemi ile bağlantılıdır.

Gaita Nedir?

Halk arasında büyük abdest olarak adlandırılan insan dışkısı besinlerin sindirilmesi ardından oluşan atık maddelerdir ve hastalıkların nedenlerini bulmak amacıyla yapılan gaita mikroskopisi gaita numunesi ile mümkündür.

Sindirim sistemi ve boşaltım sistemi birbiri ile bağıntılı şekilde çalışır. Besinleri vücuda alımı ile başlayan süreç içerisinde sindirim sisteminde işlevsel hale gelen besin değerlerinin ayrıştırılması ve oluşan atık maddelerin boşaltım yolu ile vücuttan atılımı sağlanır.

Bu sistemin sağlıklı çalışması son derece önemlidir. Sağlıklı bir boşaltım sistemi, vücudun iç dengesini sağlayan bir faktördür.

Vücut için gerekli olmayan ya da zarar teşkil edebilecek maddelerin atılımı gaita aracılığı ile olur. Gaita aynı zamanda gaita mikroskopisi aracılığı ile genel sağlık durumu hakkında bilgi veren labaratuvar test materyalidir.

Gaita Mikroskopisi Nasıl Yapılır?

Gaita mikroskopisi bir tür laboratuvar testi olup hastadan alınan gaita örneği üzerinden yapılır. Hastadan gaita örneğini almasının ardından yarım saat içinde laboratuvara ulaştırılması istenir.

Mevcut gaita örneğinin mikroskop camı üzerinde sulandırılıp seyreltilmek sureti ile incelemesi yapılır. İnceleme sırasında gaita içerisinde parazit, yumurta varlığı, atımı yapılan besin içeriği, mukoza durumu gibi değerlendirmeler yapılır.

Gaita mikroskopisi çok sayıda hastalık hakkında güvenilir veri elde edilmesini sağlayan bir testtir. Test yapılmadan önce hastadan istenen örneğin vaktinde inceleme yapacak sağlık kurumu laboratuvarına teslim edilmesi, gecikme olması durumunda numunenin soğuk bir ortamda saklanması önemlidir.

Gaita Testinde Nelere Bakılır?

Gaita testinde bakılacak unsurlar hasta şikâyetlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Gastrointestinal kanalında kanama, lökosit durumu, parazit ve yumurta varlığı, kan ve iltihap içeren hücre varlığı, kanser bulgusu, besin içeriği gibi değerlendirmeler gaita mikroskopisi ile mikroskobik bir laboratuvar çalışması ile yapılır. Bağırsaklarda gelişebilecek her türlü hastalık gaitayı etkiler.

Erken tanı ve tedavi başlangıcını sağlamak için yapılan testler arasında gaita testi, hızlı ve güvenilir sonuç veren bir testtir. Dışkı kaçırma nedenleri, ishal ya da kabızlık durumunun değerlendirilmesi kalın bağırsak da gelişebilecek kanser hücreleri, ince bağırsak başta olmak üzere genel olarak boşaltım sisteminde görülebilecek iltihap durumu, rota virüs varlığı gaita testinde analiz edilebilir.

Gaita Testi Sonuçları Ne Anlama Gelir?

Gaita numunesi değerlendirilmesinin yapıldığı gaita mikroskopisi laboratuvar analizi sonuçları negatif ya da pozitif olarak değerlendirilir. Gaita testi sonucunda çıkan negatif sonuç, gaitanın normal izlemi olduğunu belirtir.

Numune de kan bulunmaması negatif sonuç olarak değerlendirilir. Test sonucunun pozitif olması durumu ise gastrointestinal kanalında kanama bulgusu edinildiği gösterir.

Gaita sonuçları hasta şikayetleri doğrultusunda incelemeye tabi tutulduğunda dışkıda kan varlığı haricinde, mikroorganizma değerlendirilmesi, enfeksiyon gelişi, bağırsak flora yapısının incelemesi, parazit değerlendirilmesi, ph ölçümü, hazım testi gibi alt başlıklarda sonuçlar elde edilir.

Laboratuvar sonucunun teknik değerlendirilmesi, hastalık tanı ve teşhisi hekim tarafından yapılarak gaita sonuçlarının ne anlama geldiğine ilişkin doğru bilgi edinilir.

Gaita Mikroskopisi Normal Değerleri

Gaita numunesi üzerinde yapılacak analizlere ilişkin tam gaita mikroskopisi veri değerleri negatif olması beklenir. Negatif değer, gaitada gizli kana rastlanmadığı, patojen bakteri üremediği gibi bilgiler içerir.

Birim değer olarak analizi yaşa, cinsiyete, gebelik durumuna ve incelemede bakılacak unsura bağlı olarak değişkenlik gösterir. Numunenin alındığı hasta kriterlerinin yanında örneğin incelenme süresi içerisinde beklenen değerler de farklılık gösterir.

Gaita testlerinin bazıları 3-4 gün içinde değerlendirilirken bazıları 0-7 gün aralığında analiz edilir. Gaitada normal ph değeri 7-7,5 aralığında olmalıdır. Gaita testi sonucunda çıkan pozitif değer normal kabul edilmemektedir.

Lökosit pozitif, mukus pozitif, gizli kan pozitif gibi analiz sonuçları mevcut hastalığa ilişkin bilgi verir ve doktor tarafından gerekli tedavi başlatılır. Kolon kanseri ile ilişkili olmayan çoğu pozitif sonucun tedavisi uygun antibiyotiklerin kullanımı ve diyet programı ile yapılabilmektedir.

Gaita Mikroskopisi Sonucu Nasıl Yorumlanır?

Sindirim ve boşaltım sistemi sağlığına ilişkin bilgiler gaita örneğinden elde edilebilir. Vücutta gelişen herhangi bir hastalık sindirim ve boşaltım sistemi etkileyecek durumlar geliştirebilir.

Sadece sindirim ve boşaltım sistemi hastalıkları değil, vücudun genel sağlık durumu hakkında bilgi edinmek, kronik hastalıkların altta yatan nedenlerini tespit etmek gaita testi neticesinde olabilmektedir. Gaita örneğinin sulu, mukuslu, kanlı ve ishal özelliklerde olması dizanteri ve akut ishal hastalıkları ile ilişkilendirilir.

Gizli kan bulunması kolon kanserine ilişkin olabilecek ciddi bir bulgudur. Bağırsak duvarında yer alan enzim ve protein varlıkları kronik hastalıklar ve genetik semptomlar hakkında bilgi içerir.

Mide bağırsak kanamalarında sindirim sistemindeki sızıntı, laktoz toleransı, parazit enfeksiyonları, çölyak hastalığı gibi kronik hastalıkların altında yatan sebepleri, sindirim ve emilim fonksiyonlarının etkin çalışıyor olmaları gibi yorumlanabilecek sonuçlar gaita mikroskopisi ile mümkündür.

Gaita Testi Fiyatları 2024

Gaita testi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşın.