Fekal Kalprotektin Testi

Fekal Kalprotektin (Calprotectin) Testi

Fekal kalprotektin testi, bağırsak hastalıkları için biyokimyasal bir test olan, invaziv kolonoskopi yöntemine gerek duyulmadan tanı ve tedavi sürecinin planlanabilmesini sağlayan bir testtir. Kalprotektin, kalisyum ve çinko barındıran protein türü olmakla birlikte nötrofil sitozolünün %40’lık bölümünü meydana getirir.

Vücudu zararlı olan bakteri ve mantarlara karşı koruma altına alır. Enzimatik yıkıma karşı güçlü olan kalptotektin, gaitada yani dışkıda ölçülebilen bir protein maddesidir.

Fekal kalprotektin testi atılımı arttığında Crohn’s hastalığı, bağırsak kanseri ve ülseratif kolit gibi hastalıklar meydana gelir. Tıp dünyasında kullanılmaya başlanan yeni bir testtir. Buna rağmen tanı ve tedavi sürecinde etkili şekilde kullanılan bir test türüdür.

Gaitada (Dışkıda) Calprotectin / Kalp rotektin Nedir?

Bağırsaklarda inflamasyon yani diğer adıyla yanma hissi var ise bireyin bu şikayetleri doğrultusunda kişiye fekal kalprotektin testi yapılır. Bu test sayesinde bağırsaklarda meydana gelen yanma hissinin nedenleri araştırılır.

Bağırsaklarda oluşan inflamasyon bakteriyel enfeksiyonlarda ya da inflamatuvar barsak hastalıklarında oluşabilir. Bu oluşum sonrasında ise ülseratif kolit ve Crohn gibi hastalıklar meydana gelmeye başlar. Bu sayede bağırsaklarda kalprotektin maddesine bağlı olarak yangı probleminin temelinde yatan nedenler araştırılır.

Dışkıda Calprotectin Nasıl Ölçülür?

Çocuklarda ve yetişkinlerde zaman zaman gerek duyulan fekal kalprotektin testi, iltihaplı bağırsak hastalıkları yani enflamatuar bağırsak hastalıklarına yönelik yapılan biyokimyasal test türlerinden birisidir.

İltihaplı bağırsak hastalıklarına yönelik, tanı ve tedavi sürecinde en uygun yöntemlerin girişimsel olmayan ve tekrar edilebilir. Hem de ekonomik olmasının yanı sıra söz konusu hastalıkların tanısında kendisine has ve duyarlı olması en önemli amaçtır. Bu amaca en uyum sağlayan test ise, fekal kalprotektindir.

Karın ağrısı ve ishalle başlayan bağırsak şikayetleri, makattan kanama, kilo kaybı, halsizlik ve kansızlık gibi şikayetleri de beraberinde getirir. Bu noktada İnvaziv kolonoskopi gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla bu teste başvurulur. Testin yapılabilmesi için sadece 2 gram kadar dışkı yeterlidir.

İlginizi Çekebilir  Patoloji

Eğer dışkıda kalprotektin yüksek değerde çıkarsa bu değer, bağırsaklarda iltihap enflamasyonu olduğunu işaret eder. Değer ne kadar yüksek ise hastalık da o kadar ilerlemiş olur.

Dışkıda Kalprotektinin Anormal Konsantrasyonu Olarak Düşünülen Şey Nedir?

Nicel testler ile iltihaplı bağırsak hastalıkları genellikle normal aralık olan 10 ila 50-60 μg/mg arasında seyreder. Normal kalprotektin aralığının yüksek değerde olması aynı zamanda fekal kalprotektin testi kullanımını da sınırlayan bir durumdur. Hangi test kitinin kullanıldığına bağlı olarak değişse de genel olarak 50 ila 60 μg / mg değeri aralığı anormal olarak kabul edilir.

Fakat bazı test kitlerinde ise 100 μg / mg değeri ve üstü yüksek değer olarak tanımlanabilir. Hastanın kalprotektin seviyesi sürekli ve yavaş bir şekilde yükseliş gösterirse anormal patoloji olasılığı düşüktür ve araştırmaya devam edilir.

200 μg / mg üzerinde seyreden değerler ise patoloji için yüksek değerlerdir. 500-600 μg / mg değerler arası patoloji bulgularını gösteren değerlerdir.

Dışkıda Kalprotektinin İltihabi Barsak Hastalığı ( IBD ) ‘nin Teşhisi İçin Duyarlılığı ve Özgüllüğü Nedir?

IBD yani enflamatuar barsak hastalıkları için dışkıda fekal kalprotektin testi niceliksel ölçüm sağlayan test olduğundan iltihaplanmaya ya da hastalığa yönelik bir test değildir.

Zaman zaman ihtiyaç duyulduğunda endoskopiye takviye olarak kullanılan ve değişimlere maruz kalabilen ölçüm türüdür. Tanı testi olarak verdiği sonuçlar neredeyse kesinlik taşır.

Düşük seviyede bağırsak iltihabı ortalama olarak 50 ila 300 μg / mg arasında bir kalprotektin seviyesinde olurken aynı zamanda çok fazla bağırsak hastalığı ve tedavide kullanılan ilaç vardır.

Tedavi edilmemiş iltihabi bağırsak hastalığı ve gıda enfeksiyonları genellikle çok yüksek değerlere sahiptir. Bu durumun temel nedeni; ince bağırsağın kolondan daha fazla işleve sahip olmasıdır.

Dışkıda Kalprotekin Ne Zaman IBD’li Hastalarda Endoskopinin Yerini Alabilir Bir Testtir?

Fekal kalprotektin testi, endoskopiyi tamamlayan ve kesine yakın tanı sonuçları veren nicel ölçüm testidir. Bu testin kullanımının en somut kanıtı; klinik iltihabi bağırsak hastalığının (IBD)’nin nüksetmesi ile hastaların klinik semptomlarının aynı oranda artmasıdır.

İlginizi Çekebilir  Albumin Testi

Kolonoskopi ya da kapsül entereskopi gibi vakalarda kullanılabilse de ülser hastalığının iltihaplı olduğunu saptayamayabilir. Hastalığın tekrarlanması ve değerlerin yükselesi ile bağırsak enflamatuar aktivitesi doğrudan ilişkilidir.

Bu aynı zamanda kalprotez testinin sağladığı anlamına gelir. Böyle bir hastanın kalpotektin seviyesinin yüksek olması invaziv prosedürü gereği test uygulaması yaparak kesin tanı bulgularına ulaşılabilir.

Dışkıdaki Calprotectin Enflamatuar Barsak Hastalığı ( IBD ) ‘nin Klinik Olarak Nüksetmesini Öngörebilir mi?

IBD yani iltihabi bağırsak hastalığı, ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı olan bireylerde %80 oranında hassasiyet ve doğruluk ile klinik olarak nüksetmesi öngörülebilir.

Yapılan Fekal kalprotektin testi sonucunda değerleri yüksek çıka, asemptomatik barsak sendromu olan hastanın ilk 6 ay içinde %80 olasılığında klinik relaps şansı verilir. Eğer kalprotektin değeri düşükse bu tür hastaların %20’lik kısmına klinik nüksetmesi öngörülebilir.

Dışkı Kalprotektin inde Mukozal İyileşmeyi Öngörmede Rolü Var mıdır?

Enflamatuar Barsak Hastalığı tedavisinde kullanılan terapötik ajanlar, mukozal iyileşme sağlama ihtimali olduğundan tıp alanında merak uyandırmıştır.

Mukozal iyileşmeye yönelik yapılan çalışmalar ve evreler farklılık gösterebilir. Belirgin akut enflamasyonun olmadığı olarak bilinen mukozal iyileşme, fekal kalprotektin testi ile birlikte değrlendirmeye alınarak iyileşmeyi öngörmede rol üstlenir.

Dışkıdaki Calprotectin’in Tedaviye Cevabı Nasıl Öngörülebilir?

Dışkıda bulunan kalprotektin fekal kalprotektin testi ile ölçüldüğünde öncelikli olarak yine semptomlar dikkate alınır. Aynı zamanda hastaların semptomlarının yanı sıra iltihap belirteçlerine göre tedavi yönünü değiştirebilir. Dolayısıyla da bu test ile doğal tedavi edilen hastalıkların tedavisinde olumlu değişmeler sunmuştur.

Fekal Kalprotektin Testi Fiyatları 2024

Fekal kalprotektin testi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.