Anti Nükleer Antikor Testi

Anti Nükleer Antikor Testi Nedir?

Bir kişinin kanında nükleer antikorların varlığını belirlemek için bir anti-nükleer antikor (ANA) testi yapılır. Hücre çekirdeğine karşı reaksiyon gösteren proteinler nükleer antikorlar olarak bilinir. Bu antikorlar, bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırdığını gösterebilir, bu da otoimmün bir hastalığın varlığını gösterebilir.

ANA testi, özellikle lupus (SLE) gibi otoimmün hastalıkları teşhis etmede faydalıdır. Bununla birlikte, ANA testi pozitif çıkan herkesin lupus veya diğer otoimmün hastalığı olması gerekmez. ANA, bazı sağlıklı insanlarda da pozitif olabilir. Ek olarak, bu testin sonuçları yalnızca diğer testlerle ve diğer klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir.

Bir kan örneğini mikroskop altında incelemek testin bir parçasıdır. Kan örneğinde bulunan nükleer antikorlar, belirli bir floresan boya kullanılarak işaretlenir ve mikroskop altında parlarlar. Bu parlama, testin sonuçlarının pozitif olduğunu göstermektedir.

ANA testi, otoimmün hastalıkların teşhisinde sadece bir araçtır ve sonucunun bir hastalığın varlığını veya yokluğunu belirlemek için kullanılmaması gerekir. Hastanın semptomları, fiziksel muayene bulguları ve diğer laboratuvar testleri, doktor tarafından ANA testi sonuçlarını değerlendirir.

Anti nükleer antikor ne için bakılır?

Vücut, bağ dokusu hastalıklarında anti-nükleer antikor (ANA) üretir. Bu antikor, hücre çekirdeğinde bulunan çeşitli antijenlere yanıt verir. ANA’nın varlığı, vücudun kendi hücrelerine karşı bir savunma mekanizması oluşturduğu anlamına gelir, bu da otoimmün bir hastalığın meydana gelebileceği anlamına gelir.

ANA testi, aşağıdaki hastalıkların teşhisi için yararlıdır:

ANA, sistemik lupus eritematozus (SLE), Sjögren sendromu, romatoid artrit, sistemik skleroz, polimiyozit ve dermatomiyozit, mikst bağ dokusu hastalığı ve diğer otoimmün hastalıklarda pozitif olabilir. ANA testi, bir kişide otoimmün bir hastalığın olup olmadığına dair şüphelerin ortaya çıktığı durumlarda uygulanan ilk testlerden biridir. ANA pozitifliği olan bir kişide kesin tanı için ek testler yapılır ve klinik belirtiler değerlendirilir.

Ancak ANA her zaman hastalık belirtisi değildir. Birçok sağlıklı bireyde ANA pozitifliği düşük düzeyde olabilir ve herhangi bir hastalık belirtisi olmadan hayatlarını sürdürebilirler. Sonuç olarak, ANA test sonuçları, hastanın diğer semptomları ve klinik bulgularıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Anti Nükleer antikor pozitif çıkarsa ne olur?

Anti-nükleer antikor (ANA) testi pozitif çıkması, bir otoimmün hastalığın varlığını gösterebilir, ancak bu sonuç tek başına bir hastalığın tanısını koymaz. ANA’nın pozitif olması, vücudun kendi hücrelerine karşı bir savunma sistemi geliştirdiğini gösterir. Bununla birlikte, ANA’nın pozitif olması şunları gösterebilir:

Bir otoimmün hastalığın varlığı: ANA pozitifliği, özellikle sistemik lupus eritematozus (SLE), Sjögren sendromu, romatoid artrit, skleroderma, polimiyozit, dermatomiyozit ve mikst bağ dokusu hastalığı gibi bağ dokusu hastalıklarında sıklıkla görülür.

Diğer durumlar: ANA, bazı viral enfeksiyonlar, kanserler veya diğer otoimmün olmayan hastalıklar nedeniyle pozitif olabilir.

İlaç reaksiyonları: Bazı ilaçlar, özellikle hızla etkili antiretroviral ilaçlar, tüberküloz ilaçları ve bazı anti-aritmik ilaçlar, ANA’nın pozitif olmasına neden olabilir.

Sağlıklı bireyler: Sağlıklı bireylerin yüzde beş ila on beşinde de ANA pozitifliği olabilir. Bu, bu insanların otoimmün bir hastalığa sahip oldukları anlamına gelmez.

İlginizi Çekebilir  Lityum Testi

Hastanın klinik belirtileri, semptomları ve laboratuvar test sonuçları, ANA testi pozitif çıktığında doktor tarafından değerlendirilir. Gerekli görülürse, anti-dsDNA, anti-Sm, anti-Ro, anti-La gibi özel testler kullanılabilir.

Anti nükleer antikor değeri kaç olmalı?

Bir kişinin kanında nükleer antikorların varlığını belirlemek için anti-nükleer antikor (ANA) testi yapılır. Test sonuçları genellikle bir titreşimle bildirilir. Titre, bir antikorun seyreltme noktasında hala bulunabileceği en yüksek seyreltme oranını gösterir.

ANA testinin değeri, laboratuvarın kullandığı yönteme, ekipmana ve ölçüm standartlarına bağlıdır. Bununla birlikte, ANA titre değeri tipik olarak şu şekildedir:

Negatif: tipik olarak 1:40 titre veya daha az. Bu, testte herhangi bir antikor olmadığı anlamına gelir.

Hafif Pozitif: 1:40’a kadar titrer.

Pozitif: 80 titre veya daha fazla

1:160 titre veya daha yüksek bir değer, bazı laboratuvarlar tarafından yüksek pozitif olarak kabul edilir.

ANA testi pozitif olsa da, bu tek başına bir otoimmün hastalık teşhisi koymak için yeterli değildir. ANA titre değerleri yüksek olan birçok kişi, otoimmün bir hastalık belirtisi göstermeyebilir. Ek olarak, ANA testi pozitif olan bazı kişilerde otoimmün bir hastalık hiçbir zaman gelişmeyebilir.

Sonuç olarak, ANA testi sonuçları, hastanın fiziksel muayene bulguları, semptomları ve diğer laboratuvar testleriyle birlikte değerlendirilmelidir. ANA titre değerlerinin yüksek olması her zaman otoimmün bir hastalığa neden değildir.

ANA testi hangi hastalıklarda pozitif çıkar?

Vücudun kendi hücre çekirdeklerine karşı antikor üretip üretmediğini belirlemek için anti-nükleer antikor (ANA) testi kullanılır. ANA, bağ dokusu hastalıkları için yaygın bir antikordur. ANA testi pozitif çıktığında, bir otoimmün hastalığın varlığını gösterebilir. Ancak bu sonuç tek başına bir hastalığın tanısını koymaz. ANA testi pozitif çıkan hastalıkları bu makalede detaylı bir şekilde ele alacağız.

 1. Sistemik Lupus Eritematozus (SLE): SLE, vücudun dokularına ve organlarına saldıran kronik bir otoimmün hastalıktır. Yorgunluk, eklem ağrısı, döküntüler ve organ hasarı SLE belirtileridir. ANA testi, SLE tanısını kolaylaştırır. Bu test, SLE hastalarının büyük bir kısmında pozitif çıkar.
 2. Sjögren Sendromu: Bu otoimmün hastalık, özellikle tükürük bezleri ve gözyaşları nedeniyle ağız ve göz kuruluğuna neden olur. Sögren sendromu olan birçok kişinin ANA testi pozitiftir.
 3. Romatoid Artrit (RA): romatoid artrit (RA), özellikle eklemleri etkileyen kronik otoimmün bir hastalıktır. RA hastalarının bir kısmında ANA pozitif çıkabilir, ancak RA tanısında daha spesifik antikorlar da araştırılır.
 4. Skleroderma (Sistemik Skleroz): Bu hastalık cildin sertleşmesiyle karakterize edilir, ancak iç organları da etkileyebilir. ANA testi, sklerodermi hastalarının çoğunda pozitif sonuç verir.
 5. Polimiyozit ve dermatomiyozit: Bu hastalıklar kasları zayıflatır. Dermatomiyozit, ciltte döküntülere de neden olabilir. Dermatomiyozit ve polimiyozit hastalarının çoğunda ANA pozitiftir.
 6. Mikst Bağ Dokusu Hastalığı: Bu hastalık, SLE, skleroderma ve polimiyozit gibi hastalıkların kombinasyonunu içerir. Mikst bağ dokusu hastalığı olan hastaların çoğunda ANA pozitif bir sonuç çıkar.
 7. Diğer Durumlar: ANA’nın pozitif çıkması, bazı viral enfeksiyonlar, kanserler ve diğer otoimmün olmayan hastalıklar tarafından da neden olabilir. Bazı ilaçlar da ANA pozitifliğine neden olabilir.
İlginizi Çekebilir  VDRL Kolesterol Testi

Sonuç olarak, ANA testi otoimmün hastalıkların tanısında çok önemlidir, ancak pozitif bir sonuç her zaman bir hastalığın varlığını göstermez. ANA testi pozitif çıkan hastaların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve gerekli diğer testlerin yapılması çok önemlidir. Hastanın semptomları, klinik bulguları ve diğer laboratuvar test sonuçları, bu kararın nasıl yapılacağını belirler.

Anti nükleer antikor testi kaç günde çıkar?

Otoimmün hastalıkların teşhisi için kan testi anti-nükleer antikor (ANA) testidir. Otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi kendi hücrelerine saldırır. ANA testi, bu tür hastalıkların belirtilerini gösteren kişilerde hücre çekirdeğine karşı antikor üretip üretmediklerini test eder. Bununla birlikte, bu testin sonuçlarını bekleme süresi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu işlemin ayrıntıları burada bulunabilir:

ANA testi, bir kan örneği kullanılarak yapılır. Hastadan alınan bir kan örneği laboratuvara gönderilir. Bu noktada, floresan boyalar ve özel mikroskop yöntemleri kullanılarak kanın serum kısmı incelenir. Kan örneğinde bulunan nükleer antikorlar, belirli bir floresan boya kullanılarak işaretlenir ve mikroskop altında parlarlar.

Bekleme Süresi: Testin sonuçlarını beklemek için gereken süre, laboratuvarın yoğunluğuna, kullanılan tekniklere ve ekipmanlara bağlıdır. Ancak ANA test sonuçları genellikle birkaç gün içinde hazır olur. Birçok laboratuvar, sonuçları 24 ila 72 saat içinde sunar. Bununla birlikte, bazı durumlarda yoğunluk veya teknik nedenlerle bu süre biraz daha uzun olabilir.

Sonuçların Değerlendirilmesi: ANA test sonuçlarının tek başına bir teşhis oluşturması mümkün değildir. Pozitif sonuçlar, hastanın otoimmün bir hastalığa sahip olabileceğini gösterirken, negatif sonuçlar bu olasılığın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamaz. Hastanın semptomları, klinik bulguları ve diğer test sonuçları doktorunuz tarafından değerlendirilmelidir.

Sonuç: ANA testi, otoimmün hastalıkların teşhisinde çok önemlidir. Bununla birlikte, test sonuçlarını bekleme süresi laboratuvar koşullarına ve yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Anti Nükleer Antikor Testine Ne Zaman İhtiyaç Duyarım ?

Vücudun kendi hücre çekirdeklerine karşı antikor üretip üretmediğini belirlemek için anti-nükleer antikor (ANA) testi kullanılır. Bu laboratuvar testi, özellikle otoimmün bağ dokusu hastalıklarını teşhis etmek için yararlı olabilecek bir testtir. ANA testine ne zaman ihtiyaç duyduğunu nasıl öğrenebiliriz? ANA testinin ne zaman gerekli olduğunu bu makalede tartışacağız.

 1. Belirgin Semptomlarla Karşılaştığınızda: Doktorunuz, sürekli yorgunluk, eklem ağrıları, cilt döküntüleri, halsizlik, ateş, saç dökülmesi veya diğer otoimmün hastalıkların tipik belirtilerinden herhangi birini yaşamanız durumunda ANA testi yaptırmanızı önerebilir. Sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmün bağ dokusu hastalıkları bu belirtileri gösterebilir.
 2. Diğer Test Sonuçlarından Şüphe Duyulduğunda: Otoimmün bir hastalığı teşhis veya dışlamak için yapılan diğer testlerin sonuçları belirsiz veya tutarsız olabilir. Bu durumda, doktorunuz ANA testi yaptırmanızı isteyebilir.
 3. Aile Geçmişi: Bazı otoimmün hastalıklar genetik olarak geçebilir. Doktorunuz, ailenizde otoimmün bir hastalık geçmişi varsa ve bu hastalığın belirtileri ortaya çıkmaya başladığınızda ANA testini önererek erken teşhis koymak isteyebilir.
 4. Diğer Otoimmün Hastalıkların Tanısında: ANA testi, SLE’nin yanı sıra skleroderma, Sjögren sendromu, romatoid artrit ve diğer bağ dokusu hastalıklarının teşhisi için kullanılabilir. ANA testi, bu hastalıkların semptomlarına sahipseniz doktorunuzun tanı yöntemlerinden biri olacaktır.
 5. İlaç Yan Etkileri Şüphesiyle: Bazı ilaçlar, otoimmün hastalık benzeri belirtilere neden olabilir ve vücutta ANA’nın artmasına neden olabilir. Doktorunuz, bu ilaçları kullanıyorsanız ve otoimmün hastalık belirtileri gösteriyorsanız ANA düzeylerinizi kontrol edebilir.
İlginizi Çekebilir  İnsülin Testi

Sonuç olarak, ANA testi, otoimmün bağ dokusu hastalıklarının tanısında çok değerlidir. Bununla birlikte, bu test tek başına bir hastalığın tanısını veremez. Doktorunuz, pozitif bir ANA testi ile diğer testleri ve klinik değerlendirmeleri kullanarak daha spesifik bir tanı koyabilir.

Anti Nükleer Antikor Testi Sonucu Ne Anlama Gelir?

Otoimmün hastalıkların teşhisi ve takibinde kullanılan önemli bir laboratuvar testi anti-nükleer antikor (ANA) testidir. ANA testi, bir kişinin bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine karşı antikor üretip üretmediğini ortaya çıkarır. Bununla birlikte, bu testin sonuçları bir teşhisi desteklemek için yeterli değildir. ANA test sonuçlarının ne anlama geldiğini ve bu sonuçların nasıl yorumlanması gerektiğini içeren kapsamlı bir açıklama burada bulunabilir:

Test sonuçlarının değerlendirilmesi:

Negatif Sonuç: Test sonucunun negatif olması, test edilen serumda ANA’nın belirlenemediği anlamına gelir. Bu, kişinin şu anda herhangi bir otoimmün hastalığa sahip olmadığına işaret edebilir. Bununla birlikte, bu, gelecekte bir otoimmün hastalık geliştirmeyeceği anlamına gelmez. Ek olarak, bazı otoimmün hastalıkların başlangıcında ANA seviyeleri düşük olabilir.

Pozitif Sonuç: Kan örneğinde ANA olduğunu gösteren test sonucu pozitiftir. Bu, bir kişinin otoimmün bir hastalığa sahip olabileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, ANA testi pozitif olan birçok kişi, otoimmün bir hastalık belirtisi göstermez.

Titrenin Temel Değerleri: ANA test sonuçları tipik olarak titre şeklinde gösterilir. Bu, antikorların belirli bir seyreltme oranında hala bulunabileceği en yüksek seyreltme oranını göstermektedir. 1:60 titre, serumun 160 kat seyreltilmesine rağmen antikorların hala bulunabileceğini gösterir. Yüksek titre değerleri, daha fazla antikor varlığının göstergesidir, ancak hastalığın aktivitesini veya şiddetini doğrudan göstermez.

ANA’nın çeşitli desenleri vardır: ANA testi sonuçları, antikorların hücre çekirdeğinde hangi bölümlere bağlandığını gösteren farklı desenleri içerebilir. Bu desenler, speckled (benekli), homogeneous (homojen), nucleolar (nükleolar) ve centromere olarak bilinir. Her desen, farklı otoimmün hastalıklarla bağlantılıdır.

Sonuçların İncelemesi:ANA test sonuçları, bir teşhis koymak için tek başına kullanılmamalıdır. ANA testi pozitif çıksa bile, bu kişinin otoimmün bir hastalığa sahip olduğunu göstermez. Sonuçlar, hastanın semptomları, laboratuvar testleri ve klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir.