Voiding Sistoüretrografi

Voiding Sistoüretrografi Nedir?

Voiding sistoüretrografi, üriner sistemde meydana gelen enfeksiyonların, idrar yollarında ve mesanede verdiği rahatsızlığı teşhis edebilmek için yapılmaktadır. Bu işlem halk arasında işeme filmi olarak bilinir.

Burada meydana gelen üriner sisteminin ve mesanenin değerlendirilebilmesi için başvurulan görüntüleme tekniğine denir. İşlemin gerçekleştiği sırada hastaya zarar verme durumu yoktur. Kullanılan X ışınları sayesinde risk taşıma durumu yoktur.

Cihazlardaki radyasyon seviyesi en düşük olmasının yanı sıra gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. Çekim işlemleri gerçekleştirileceği zaman hastanın mesanesine sonda ile kontrast maddesi verilir.

Böylelikle işeme işlemi sırasında idrar yollarının daha iyi görüntülenmesi sağlanır. İşlemin gerçekleşebilmesi için, kontrast maddesini vermeden önce mesanenin boşken ki hali çekilir. Gerçekleştirilecek olan voiding sistouretrografi, filmi sonucunda hastaya teşhis konulur.

Voiding Sistoüretrografi Kimlere Uygulanır?

Doğuştan gelen hastalıkların teşhisinde kullanılan mesane, aynı zamanda erkek çocuklarında ortaya çıkan idrar yolları darlığı ve idrar kaçırma gibi durumların tespit edilmesinde yardımcı olur.

Gerçekleştirilen voiding sistouretrografi, sayesinde idrar yollarının daha net ve mesanede meydana gelen problemlerin tanımlanmasında yardımcı olur.

İşlemin gerçekleşebilmesi için mutlaka çocuğun işemesi gerekir. Çocuğun işemediği durumlarda görüntüleme işlemi sonlandırılmış olur. Burada ebeveynlerden yardım alınarak, sondanın takılmasına yardımcı olurlar.

Çocuk sakinleştirilir ve kendini güvende hissetmesini sağlayarak, film çekimlerinin gerçekleşmesinde rol oynarlar. Elde edilen görüntüler sayesinde çocukların mesane rahatsızlığı tespit edilir. 

Voiding Sistoüretrografi Nasıl Çekilir?

Sondalı film olarak gerçekleştirilen voiding sistouretrografi, çocuklarda mesane bölgesindeki mikroorganizmaları ve böbreklere verdiği zararı tespit etmeye yarar.

Hasar gören böbrekler için erken tanı konulur ve uygun olan tedavi yöntemleri başlatılır. Tetkiklerin gerçekleştirilebilmesi için çekim sırasında çocuğun hareketsiz bir şekilde beklemesi gerekir.

1 yaşını doldurmuş olan çocuklara sakinleştirici yapılabilir. 1 yaşın altında olanlar içinse ebeveynlerden yardım alınarak işlem gerçekleştirilmiş olur. İlk olarak çocuğun mesanesine sonda yerleştirilir. İdrar çıkış yeri ile etrafındaki bölge temizlenmiş olur.

İlginizi Çekebilir  Enteroklizis

Daha sonrasında steril sondanın idrar deliğinden mesanesine doğru kaydırılmış olur. Dışarda kalan sondanın diğer ucundan kontrat maddesi gönderilerek, idrar yollarının görüntülenmesi sağlanır. Bu madde ile daha ayrıntılı ve net görüntüler elde etmeye yardımcı olur.

İşlem sırasında çocuğun çişini yapmış olması gerekir. Böylelikle radyoloji uzmanları tarafından görüntüleme gerçekleştirilmiş olur. Çocuk çişini yapmakta zorluk çekiyor ve bir türlü yapamıyorsa, bir süre beklenir.

Görüntüler bilgisayar ortamına aktarılarak daha net bir şekilde teşhis konulmaya yardımcı olur. Yapılacak olan voiding sistouretrografi için farklı zamanlarda film çekimi yapılır. İdrar kesesinin dolması sırasında, çişini yaparken 3 tane ve çişini bitirmesiyle birlikte 1 tane daha çekilir. 

Voiding Sistoüretrografiye Hangi Durumlarda Kullanılır?

Çocukların geçirmiş olduğu idrar yolu enfeksiyonlarının teşhis edilmesi için mutlaka voiding sistouretrografi, çekimi yapılması gerekir. Bu yöntem ile birlikte mesanedeki bakteriler ve mikroorganizmalar tespit edilerek, uygun olan tedavi yöntemleri uygulanır.

İdrar yollarındaki rahatsızlıklar böbreklerin zarar görmesine sebep olur. Oluşan enfeksiyonlar böbreklere zarar vererek daha büyük sorunları beraberinde getirmiş olur.

Gerçekleştirilen voiding sistouretrografi, çekimi ile birlikte böbreklerin zarar görmesi önlenmiş olur ve sorun tespit edilir. Özellikle çocuklarda görülen idrar kaçağı problemi böbreklerin zarar görmesine ve ciddi sorunların oluşmasına yol açar.

Her hastalıkta olduğu gibi erken tanının hayat kurtardığını unutmamak gerekir. Yeni doğan çocukların idrar kesesinde oluşan mikroorganizmaların teşhis edilebilmesi için ilaç tedavisine başlanır.

Voiding Sistoüretrografi İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuklar için gerçekleştirilecek olan voiding sistouretrografi, öncesinde mutlaka idrar çıkış deliği ile genital bölgenin steril bez ile birlikte temizlenmiş olması gerekir.

Ekimler gerçekleştirilmeden önce hastanın kontrast maddesine karşı alerji olup olmadığına bakılır. Daha sonrasında takılan sondadan kontrast maddesi verilmiş olur. İşlem sırasında çocuğun hareket etmemesi ve sabit kalması gerekir.

İlginizi Çekebilir  Tüm Batın USG

Verilen madde ile çocuğun işemesine yardımcı olur ve böylelikle mesanenin dolması gerçekleştirilmiş olur. İstenilen görüntüler elde edildikten sonra işlem sonlandırılmış olur. Eğer çocuk çişini yapamıyorsa işleme ara verilmesi gerekir.

Voiding Sistoüretrografi Ne Kadar Sürer?

İşleminin gerçekleştirilebilmesi için sondadan yardım alınması gerekir. Böylelikle daha sağlıklı bir şekilde çekim işlemleri görüntülenmiş olur.

Voiding sistouretrografi, süresi hakkında kesin olarak bir bilgiye rastlamak mümkün değildir. Çünkü burada görüntüleme işlemlerinin gerçekleşebilmesi için çocuğun işemesi gerekir.

Çocukların işeme durumları gerçekleşmediği sürece işlem devam etmiş olur. Çocuğun hareketsiz bir şekilde kalması ve işemesi, işlemin en önemli noktalarından biridir.

Fakat ortalama bir süre verilecek olursa 30 dakika sonucunda işlem gerçekleştirilebilir hale gelir. Aksi durumlarda çocuğun işememesinde işleme ara verilir ya da bitirilmiş olması gerekir. 

Voiding Sistouretrografi Fiyatları 2024

Sağlık için önemli olan bu durum, sadece hastane ortamlarında gerçekleştirilir. Yapılan işlem sonucunda hastaya teşhis koyma durumu mümkündür. Çok acil ve ihtiyaç durumunda işlemlerin tanı görüntüleme merkezlerinde ya da özel hastanelerde yapılması mümkündür.

Gerçekleştirilen voiding sistouretrografi, fiyatı hakkında kesin olarak bir bilgiye rastlayamıyoruz. Çünkü işlemler genellikle hastaneden hastaneye göre değişkenlik gösterir.

İşlemlerinin gerçekleşebilmesi için hastanın randevulu olması gerekir. Randevu gününde hasta çekim işlemlerini gerçekleştirebilir. Fiyat bilgisi hakkında detaylı bilgiye sahip olmadan işlemlerinizi gerçekleştirmeyin.

Bunun için mutlaka işlem öncesinde güvenilir hastaneleri araştırıp, kendileri hakkında bilgi edinin. Daha sonra iletişim bilgilerinden kendileri ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Görüşme sırasında fiyat bilgisi alabilir ve uygun gördüğünüz hastanede çekim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Voiding sistoüretrografi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.